Bộ Tài chính:

Phấn đấu hết năm 2020 thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo

PV.

Đến hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo và hết năm 2020 phấn đấu thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tích cực triển khai Dịch vụ công quốc gia, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện việc tích hợp các dịch vụ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 15/8/2020, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện việc tích hợp dịch vụ khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để các đơn vị khác trong ngành Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát các tính năng công nghệ để tích hợp các dịch vụ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Mặt khác, trong những năm qua, Bộ Tài chính luôn dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ Tài chính xác định việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tài chính, đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Không dừng lại ở đó, Bộ Tài chính cũng là một trong những bộ, ngành tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính.

Thống kê cho thấy, tính đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai 959 dịch vụ công trực tuyến (gồm 105 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 282 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 208 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 364 dịch vụ công trực tuyến mức 4).

Phấn đấu điện tử hóa 64 chế độ báo cáo đến hết năm 2020

Ngoài việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng trung tâm điều hành, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Việc triển khai đồng bộ hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành và tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đã cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc chuẩn hóa các chế độ báo cáo từ các cấp đến Trung ương, giúp tiết kiệm thời gian, cung cấp kịp thời thông tin chính xác, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Theo ông Nguyễn Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương theo quy định về Bộ Tài chính bằng đường điện tử. Đáng chú ý, hệ thống này sau khi tích hợp chữ ký số sẽ dần thay thế các báo cáo định kỳ bằng giấy mà các đơn vị phải báo cáo Bộ Tài chính.

Để phục vụ cho hệ thống thông tin báo cáo, ngày 26/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị trong Bộ Tài chính sẽ phối hợp để xây dựng, tin học hóa biểu mẫu của 64 chế độ báo cáo theo danh mục.

Hiện Bộ Tài chính đang triển khai thử nghiệm Hệ thống báo cáo của Bộ Tài chính và cung cấp 5 chế độ báo cáo (8 biểu mẫu) về các lĩnh vực  ngân sách nhà nước, tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công, hải quan lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đến hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo và hết năm 2020 phấn đấu thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tài chính, đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thống kê cho thấy, tính đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai 959 dịch vụ công trực tuyến (gồm 105 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 282 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 208 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 364 dịch vụ công trực tuyến mức 4).