Phát động thi đua nước rút trong toàn ngành Thuế

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Ngày 8/10, Tổng cục Thuế có Công văn số 3311/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với tinh thần: Tập trung cao độ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh khai thác mọi nguồn thu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố động viên cán bộ công chức khắc phục khó khăn, khai thác triệt để các nguồn thu để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN quý IV/2013 đã giao cho các địa phương; Các đơn vị đã hoàn thành dự toán cùng ngành Thuế cả nước đôn đốc, quản lý khai thác nguồn thu, chia sẻ với đơn vị khác để toàn ngành hoàn thành dự toán được giao.
 
Cục Thuế, Chi cục Thuế chủ động tham mưu cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho NSNN; thực hiện nghiêm túc, kịp thời và công khai minh bạch các chính sách về ưu đãi thuế, giúp doanh nghiệp sớm hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách; đồng thời tăng cường quản lý cán bộ ngăn ngừa các sai phạm nhằm nang cao hiệu quả thực thi công vụ.
 
Để kịp thời động viên các nhân tố tích cực, Tổng cục Thuế đưa ra mức thưởng cho các đơn vị đạt chỉ tiêu thu NSNN quý IV vượt dự toán 10% trở lên là 100 triệu đồng; vượt từ 5%-10% là 75 triệu đồng; vượt từ 1%-5% là 50 triệu đồng và hoàn thành dự toán được thưởng 25 triệu đồng. 
 
Thời gian phát động thi đua từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2013.