Phát hiện sai phạm 52 tỷ đồng từ chương trình hỗ trợ lãi suất

Theo SGTT

Theo tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày 24.2, KTNN vừa kết thúc chuyên đề kiểm toán chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh năm 2009.

Kết quả kiểm toán 20 đơn vị gồm có Ngân hàng Nhà nước với 209 chi nhánh, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính khác, KTNN phát hiện sai phạm về tài chính hơn 52 tỉ đồng. Những sai phạm diễn ra dưới ở các hình thức: cho vay không đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất; khách hàng sử dụng vốn vay hỗ trợ lãi suất không đúng mục đích hoặc thiếu chứng từ như hợp đồng, hóa đơn bán hàng... chứng minh mục đích sử dụng vay vốn; cho vay hỗ trợ lại suất để thanh toán tiền hàng nhưng thực tế khách hàng không còn nợ, hàng đã tiêu thụ và đã thu được tiền bán hàng; cho vay hỗ trợ lãi suất để bù đắp các khoản đã thanh toán trước khi vay...

Theo một quan chức của KTNN, do chính sách hỗ trợ lãi suất ban hành gấp trong bối cảnh kinh tế suy giảm, chưa được nghiên cứu kỹ. Cho nên, đã có nhiều cơ quan khác nhau đề xuất dẫn đến chưa nhất quán về đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay trong một số chính sách; văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá tác động chính sách đối với nền kinh tế còn vướng mắc.

Cụ thể, đối với việc cho vay ngắn hạn, khi triển khai cho vay thì hệ thống văn bản hướng dẫn thiếu chi tiết nên khó xác định đúng đối tượng thực sự có nhu cầu về việc cho vay vốn có hỗ trợ lãi suất; việc hỗ trợ lãi suất chưa đầu tư theo chiều sâu, ngành nghề mũi nhọn nên chưa tạo cơ sở động lực để tái cấu trúc nền kinh tế.

Riêng với việc hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, theo nhận định của KTNN, chương trình hỗ trợ lãi suất chưa thực sự đi vào đời sống của nhân dân do còn những vướng mắc như tiêu chí xác định là vùng nông thôn để được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn làm nhà ở chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó khăn khi thực hiện.

Con số sai phạm mà KTNN phát hiện ít hơn các cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện cũng về chương trình hỗ trợ lãi suất. Một số cuộc thanh tra gần đây do Thanh tra Chính phủ thực hiện đã phát hiện một số ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay hỗ trợ lãi suất sai mục đích, sai đối tượng hàng chục tỷ đồng/đơn vị.