Phát triển điện hạt nhân: Những nỗ lực ban đầu

Hồng Vân

(Tài chính) Ngày 18/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 460/TTg-KTN về Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Từ đó đến nay, đặc biệt là trong năm 2014, nhiều công việc đã được thực hiện quyết liệt để triển khai dự án.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng

Tháng 12/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quyết định số 2241/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020. Ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khởi công xây dựng hệ thống điện phục vụ thi công dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. Quy mô công trình gồm 1 đường dây 110 kV mạch kép dài 13,63 km; 1 trạm biến áp 110/22 kV công suất 25 MVA.

Đây là một trong những công trình quan trọng (bên cạnh các công trình khác nhau như nước, giao thông...) chuẩn bị cho công tác khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong thời gian sắp tới.

Đào tạo nguồn nhân lực

Song song với các dự án hạ tầng, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng đã được triển khai thực hiện quyết liệt. Trong năm 2014, EVN đã đón nhận 15 thành viên nòng cốt đầu tiên của dự án Nhà máy điện Hạtnhân Ninh Thuận 2 tốt nghiệp khóa đào tạo kéo dài 2 năm (từ tháng 9/2012 đến 9/2014) tại Nhật Bản trở về nước. EVN cũng đã tiếp tục cử đi đào tạo 9 thành viên đợt 2. Từ năm 2005 đến nay, đã có khoảng 250 lượt người được cử đi đào tạo tại Nhật để chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Bên cạnh đó, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2010-2013, đã có 253 sinh viên được cử sang học tại Nga.

Các quy định về tài chính

Liên quan đến vấn đề tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, ngày 23/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2014/QĐ - TTg quy định về nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, trong khi Dự án Di dân, tái định cư các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo triển khai thực hiện các hạng mục công việc đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai trước đáp ứng tiến độ dự án tại văn bản số 606/VPCP-KTN ngày 24/1/2014; ngày 27/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2014/TT-BTC quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của EVN thực hiện dự án Di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận.

Như vậy, có thể nhận thấy, trong năm 2014, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ đã được các bộ, ngành thực hiện rất tích cực, bước đầu đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2/2015