Phát triển hệ thống thông tin trái phiếu hiện đại

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch phát triển hệ thống năm 2014 được công bố tại “Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ -TPCP” tại Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa mới tổ chức. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tài chính và toàn thể thành viên thị trường.

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Hội nghị tập trung đánh giá hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ 04 năm, định hướng triển khai kế hoạch phát triển hệ thống và sản phẩm mới cho năm 2014 và thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác vận hành, phát triển thị trường TPCP giữa cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, NHNN) và các tổ chức, thành viên thị trường.

Trải qua 4 năm hoạt động, mặc dù thời gian chưa nhiều, nhưng thị trường TPCP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về thể chế, khuôn khổ pháp lý, quy mô thị trường và hạ tầng kỹ thuật. Quy mô phát hành của toàn thị trường liên tục tăng; Tổng khối lượng trúng thầu tính đến cuối tháng 9/2013 là hơn 421 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ đấu thầu thành công tăng dần qua các năm từ 32% năm 2010, lên 52% năm 2012, và 9 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ này là 53%. Quy mô giao dịch trên thị trường đạt gần 690 nghìn tỷ đồng, phiên cao nhất đạt trên 2.000 tỷ đồng/phiên. Đặc biệt khi đưa hệ thống mới vào hoạt động, quy mô giao dịch tăng đột biến, vượt hơn 212,2 tỷ đồng năm 2012, đến 293,6 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2013, tương đương 1.700 tỷ đồng/phiên, gấp 4,5 lần so với thời điểm 2010.

Tại hội nghị lần này, HNX giới thiệu về kế hoạch xây dựng chỉ số trái phiếu chính phủ (Bond index). Trước mắt, trái phiếu KBNN được lựa chọn để hình thành hệ thống chỉ số trái phiếu đầu tiên vì đây là loại hàng hóa có độ rủi ro thấp nhất và là loại hàng hóa cơ sở  để nhà đầu tư tham chiếu để tiến hành định giá các loại trái phiếu khác trên thị trường. Tiếp theo bộ chỉ số trái phiếu kho bạc, dự kiến trong thời gian tới HNX sẽ tiếp tục phát triển các bộ chỉ số trái phiếu khác như trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chỉ số trái phiếu chuẩn, chỉ số trái phiếu thanh khoản…

Hội nghị cũng thống nhất với kế hoạch phát triển hệ thống năm 2014, bao gồm: nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin trái phiếu hiện đại theo hướng hình thành cổng thông tin tổng thể về thị trường trái phiếu; nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai đối với các sản phẩm, công cụ giao dịch mới When – issued, bộ sản phẩm Repo.

Các cuộc gặp mặt định kỳ giữa các tổ chức tham gia trên thị trường TPCP thời gian qua đã trở thành các cuộc trao đổi “mở”, rất thẳng thắn để cùng tìm ra những giải pháp tháo gỡ cho thị trường phát triển một cách kịp thời. Với cách đi này, chắc chắn thị trường TPCP Việt Nam sẽ được chứng kiến tiếp những thành quả thực sự, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.