Tỉnh Hậu Giang:

Phát triển mạnh nhà ở thương mại, xã hội và khu đô thị

Theo Ngọc Hưởng/Báo Hậu Giang

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hiện đang có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, tổng quy mô sử dụng đất hơn 1.048ha. Các dự án trên đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại.

Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra tại dự án xây dựng nhà ở xã hội và thương mại phường 5, TP. Vị Thanh. Ảnh: NH
Sở Xây dựng khảo sát, kiểm tra tại dự án xây dựng nhà ở xã hội và thương mại phường 5, TP. Vị Thanh. Ảnh: NH

Ngoài ra, trên địa bàn hiện có 9 dự án tái định cư đang lập thủ tục đầu tư và triển khai thi công với quy mô 42,73ha, dự án tái định cư bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa di dời bởi các dự án phát triển khu công nghiệp, dự án giao thông, dự án nâng cấp đô thị… các dự án thuộc ngân sách nhà nước đầu tư.

Tính riêng dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng, đang triển khai thực hiện có 4 dự án. Trong đó có 2 dự án đang thi công và xét đối tượng (thi công và xét đối tượng theo từng Block), với quy mô 9,6ha, tổng số căn nhà ở xã hội 935 căn. Còn lại 2 dự án đang trong giai đoạn lập thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2021 của Chính phủ với quy mô 19,44ha, tổng số căn nhà ở xã hội 925 căn…

Các dự án trên đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với mục tiêu của Chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng về nhà ở cho người dân; nâng cao công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Đánh giá của Sở Xây dựng cho thấy, trên cơ sở hồ sơ đề nghị xét đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng thẩm định. Qua rà soát theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 100 của Chính phủ thì hầu hết các đối tượng đều đảm bảo theo quy định được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định cũng có một số đối tượng chưa đảm bảo về thủ tục hồ sơ theo quy định thuộc về trách nhiệm chủ đầu tư phải xem xét bổ sung hoặc chưa đảm bảo quy định về thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập cần có chính quyền địa phương xác nhận theo quy định. Qua đó, hầu hết các đối tượng đều bổ sung hồ sơ và được xác nhận theo quy định.