Phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước - Tăng cường hiệu quả kỷ cương tài chính

PV.

Đó là mục tiêu hướng đến của Hội nghị phổ biến Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) cho các cán bộ làm công tác tài chính - NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương do Bộ Tài chính tổ chức sáng 27/3, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện nhà tài trợ gồm đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU), đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ); các đại biểu từ các bộ, cơ quan trung ương; các diễn giả từ Vụ NSNN, Đầu tư, Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cùng các đại biểu đại diện một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương; sự giúp đỡ của các nhà tài trợ như EU, GIZ, đến nay, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật NSNN quan trọng làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán và điều hành NSNN năm 2017 đã được ban hành.

Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật còn lại cũng đã được xây dựng xong và đang trình cấp có thẩm quyền ký ban hành (gồm 04 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định về kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, Nghị định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với hoạt động đối ngoại). Các văn bản này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Việc quản lý, điều hành ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán năm 2018 phải tuân theo.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lĩnh hội đầy đủ các nội dung tại Hội nghị bên cạnh đó trao đổi ngay những vướng mắc để sau hội nghị có thể triển khai ngay tại đơn vị mình; phổ biến, tuyên truyền phổ biến cho các cán bộ khác làm công tác tài chính - ngân sách tại cơ quan mình cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật NSNN.

Thứ trưởng khuyến khích các đại biểu tham dự trên cơ sở những nội dung quy định của Luật NSNN và các văn bản quy định, hướng dẫn luật và thực tiễn đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài chính về các giải pháp và điều kiện để Luật NSNN đi vào cuộc sống.

Đại diện nhà tài trợ, Phó Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam - ông Tom Corrie - cho biết, EU-PFMO được xây dựng để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tài chính, tăng cường hệ thống quản lý tài chính công phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Dự án bắt đầu đi vào hoạt động ngay từ khi Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi 2015 được Quốc hội thông qua, hỗ trợ kịp thời cho Chính phủ trong việc chỉ đạo việc thi hành luật. Ông Tom Corrie nhấn mạnh, việc có một khung pháp lý được cập nhật kiện tiên quyết cho quá trình cải thiện hệ thống quản lý tài chính công.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Việt Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung mới của Luật NSNN 2015; những nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán NSNN; lập dự toán ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời đã tiếp thu các thông lệ quốc tế tốt về quản lý, điều hành ngân sách. Các nội dung mới đã được thể hiện từ phạm vi NSNN, nguyên tắc cân đối, nguyên tắc quản lý và nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý NSNN và ở các khâu của quy trình ngân sách (lập dự toán, chấp hành, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, công khai NSNN).