Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Triển khai hóa đơn điện tử góp phần đắc lực để chuyển đổi số quốc gia

Theo Hương Quỳnh/thuenhanuoc.vn

Đánh giá tại buổi lễ kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc triển khai hóa đơn điện tử vừa là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế, cũng như của người nộp thuế, vừa giúp tiết giảm chi phí hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ngành tài chính đã rất nỗ lực, chủ động đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong hệ thống thuế.

Theo đó, công tác cải cách quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã được Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đăng ký, kê khai thuế điện tử được áp dụng sớm từ năm 2009; đến năm 2015, ngành thuế đã vận hành hệ thống quản lý thuế tập trung TMS trên phạm vi toàn quốc với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế. Đây là một bước tiến dài, nhờ đó các chỉ số về môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế được cải thiện rõ rệt; người dân và DN được trực tiếp hưởng lợi khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế qua mạng, không phải trực tiếp đến các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch.

Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của DN, người nộp thuế; vừa tiết giảm chi phí hành chính, vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn không chỉ với ngành thuế mà còn với khu vực DN và nền kinh tế.

Từ năm 2020 đến nay, trước tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, DN, trong đó các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất đã góp phần quan trọng hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Hơn thế, bằng nỗ lực vượt bậc, ngành thuế đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện thu NSNN hàng năm, góp phần bảo đảm cân đối thu - chi và tạo nguồn lực tài chính cho các mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân và DN, cơ quan quản lý. Để đạt được mục tiêu 100% DN sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cần tăng cường quán triệt trong toàn ngành tiếp tục xây dựng hoàn thiện hơn nữa hệ thống hóa đơn điện tử, bảo đảm thông tin, dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực và thế giới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương nhất là ngành ngân hàng có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử, tạo sự minh bạch về tài chính, thuận tiện cho người sử dụng. Cơ quan thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quản lý hóa đơn điện tử, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, ăn uống, khách sạn, thương mại điện tử; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng DN và nhân dân cả nước, ngành thuế sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.