Thông tư liên tịch 90/2016/TTLT-BTC-BCT:

Phương pháp tính giá, quản lý Quỹ Bình ổn và điều hành giá xăng dầu


Ngày 24/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.