Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Thiết kế: Gia Hân

Trong 11 tháng, công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 30/11/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.650,5 nghìn tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán năm 2022.

Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 - Ảnh 1