Thông tư 335/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản


Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

Thông tư không áp dụng đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao, cho thuê và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

Thông tư quy định trường hợp đấu giá thành thì mức thu phí đấu giá phụ thuộc vào giá trị tài sản bán được như sau:

- Trường hợp giá trị tài sản đấu giá bán được dưới 50 triệu đồng thì phí đấu giá tài sản là 5% giá tài sản.

- Trường hợp giá trị tài sản đấu giá bán được từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng thì phí đấu giá bằng 2,5 triệu + 1,5% giá tài sản đấu giá quá 50 triệu.

- Trường hợp giá tài sản đấu giá bán được từ trên 1 - 10 tỷ đồng hì phí đấu giá tài sản là 16,75 triệu + 0,2% giá tài sản vượt 1 tỷ.

- Trường hợp giá tài sản đấu giá từ trên 10 đến 20 tỷ đồng thì thì phí đấu giá bằng 34,75 triệu + 0,15% tài sản vượt 10 tỷ.

- Nếu trị giá tài sản bán được trên 20 tỷ đồng thì phí đấu giá là 49,75 triệu + 0,1% giá tài sản bán được vượt 20 tỷ. Nhưng tổng phí đấu giá một cuộc đấu giá không quá 300 triệu.

Mức phí tham gia đấu giá tài sản phụ thuộc vào giá khởi điểm tài sản như sau:

- Nếu giá khởi điểm tài sản từ 20 triệu trở xuống thì mức thu phí là 50 nghìn đồng.

- Nếu giá khởi điểm tài sản đấu giá từ 20 - 50 triệu thì phí tham gia đấu giá là 100 nghìn. Nếu giá khởi điểm từ 50 - 100 triệu, phí tham giá là 150 nghìn. Nếu giá khởi điểm từ 100 - 500 triệu thì phí là 200 nghìn.

Trường hợp giá khởi điểm đấu giá trên 500 triệu thì phí tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng.

Thông tư cũng quy định Hội đồng bán đấu giá tài sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản thu được đê trang trải, nếu dư thì nộp vào ngân sách Nhà nước. Riêng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đã được ngân sách cấp kinh phí thì số phí thu được phải nộp toàn bộ vào ngân sách.

Phí thu được của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản là khoản thu của doanh nghiệp, không thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2017 đến 01/7/2017. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản tại Thông tư này được áp dụng từ 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 335/2016/TT-BTC.