Quảng Bình rà soát, gỡ vướng các dự án bất động sản

Theo Ngọc Tân/nhadautu.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở ngành liên quan đôn đốc chỉ đạo việc triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng lãng phí đầu tư.

Một dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng tại Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Tân
Một dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng tại Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Tân

Chiều 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại, các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, bên cạnh các dự án đã phát huy được hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn lực phù hợp, thì vẫn còn nhiều dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn Quảng Bình triển khai chậm tiến độ. Nguyên nhân được xác định là do một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến quy định của pháp luật trong thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án.

Cùng với đó là công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; các thủ tục pháp lý triển khai thực hiện còn chậm; việc giao đất, cho thuê đất còn nhiều bất cập; việc tham mưu xử lý liên quan đến thay đổi các quy định trong đầu tư còn chậm...

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các dự án được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đôn đốc chỉ đạo việc triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng lãng phí đầu tư.

Theo lãnh đạo Quảng Bình, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trước thời điểm Nghị định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực, nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục pháp lý về trích đo, về quy hoạch, về môi trường, về thiết kế và đã tổ chức đền bù, GPMB nhưng chưa thuê được đất, nên phải dừng toàn bộ thủ tục, tốn kém chi phí, thời gian khi phải quay lại tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một bất cập rất lớn.

Do vậy, lãnh đạo tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát từng dự án, tổng hợp để sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thay thế quyết định chấp thuận chủ trương trước đây để tổ chức đấu giá, sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Đồng thời giao Sở TN&MT, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đấu giá, tổ chức giao đất, cho thuê đất kịp thời để triển khai các dự án thuộc diện phải đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao UBND cấp huyện nơi có dự án phối hợp Sở TN&MT xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giao Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư xác định quy mô đầu tư, tổng vốn đầu dự án phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch và các quy định khác có liên quan, tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư.

Trường hợp dự án chưa có danh mục trong kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, giao Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở song song với quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Quảng Bình, giai đoạn 2016 – 2021, đã có 35 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư và đã lựa chọn được nhà đầu tư triển khai thực hiện. Theo đó, Sở Xây dựng được giao là bên mời thầu thay mặt UBND tỉnh ký kết và quản lý hợp đồng thực hiện các dự án.