Việt Nam và Luxembourg thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh

Gia Hân

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel, sáng 4/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Bộ Tài chính hai nước.

Thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính với Luxembourg.
Thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính với Luxembourg.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Nghị định thư thứ hai để điều chỉnh Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg.

Sau khi Nghị định thư thứ 2 của Hiệp định thuế có hiệu lực, Việt Nam và Luxembourg theo nhu cầu thực tiễn sẽ tiến hành trao đổi thông tin theo Điều 27 về trao đổi thông tin theo chuẩn mực về trao đổi thông tin của OECD đã được các nước trên thế giới thừa nhận là một bộ phận hợp thành của Hiệp định thuế, giúp mở rộng phạm vi các sắc thuế và đối tượng trao đổi thông tin theo Hiệp định thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và có lợi cho Việt Nam và Luxembourg.

Đáng chú ý, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ kiêm Bộ trưởng Bộ Du lịch Luxembourg Lex Delles đã ký Thỏa thuận đối tác chiến lược tài chính xanh giữa hai nước.

Việc thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh - trụ cột hợp tác mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Luxembourg, đặc biệt trong các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ về xây dựng thể chế chính sách, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp và biến đổi khí hậu…, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bao trùm.  

Mục đích của việc ký kết thỏa thuận Đối tác chiến lược tài chính xanh nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược lâu dài hướng tới phát triển thị trường tài chính xanh của Việt Nam, bao gồm các loại hình dịch vụ tài chính xanh mới, thu hút đầu tư xanh vào Việt Nam, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân cùng với khu vực nhà nước cho việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Thông qua Hợp tác chiến lược này, hình ảnh thị trường tài chính của Việt Nam sẽ rõ nét hơn trên bản đồ thị trường tài chính xanh thế giới, một phần thể hiện cam kết của Việt Nam vào những nỗ lực toàn cầu trong thực hiện các cam kết COP26.