Quốc hội thảo luận dự án Luật Cảnh sát cơ động; sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Việt Hoàng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Phiên họp ngày 26/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Phiên họp ngày 26/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Về Tờ trình hai dự án trên, trong ngày làm việc 21/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Quốc hội cũng đã thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật này.

Bên cạnh đó, tại tờ trình Quốc hội, Chính phủ xin ý kiến đối với 2 nội dung chính, đó là quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động gồm 5 chương, 31 điều, quy định cụ thể 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Cảnh sát Cơ động, trong đó kế thừa những nhiệm vụ còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát Cơ động, đồng thời bổ sung hai nhiệm vụ cho Cảnh sát Cơ động. Dự thảo Luật quy định cụ thể 7 quyền hạn của Cảnh sát Cơ động, trong đó bổ sung thêm hai quyền hạn mới phù hợp với yêu cầu thực tế thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Cơ động. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 92 điều (bổ sung 12 điều, sửa đổi 80 điều) và bãi bỏ 2 điều. Tổng số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi gồm 232 điều.