Ngày làm việc thứ 3, Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng

Việt Hoàng

Trong ngày làm việc thứ 3, Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng như: Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020...

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Nguồn: quochoi.vn
Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Nguồn: quochoi.vn

Theo chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong phiên họp sáng ngày 22/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật này.

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, bám sát vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019. Tại Phiên họp thường kỳ thứ 3 diễn ra hồi tháng 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). 

Cũng trong phiên họp sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố này. Trước đó, tại Phiên họp thường kỳ thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa diễn ra đầu tháng 10, Chính phủ có tờ trình đề nghị Quốc hội quy định thí điểm 4 cơ chế, chính sách đặc thù với tỉnh Thừa Thiên - Huế; 9 chính sách đặc thù với tỉnh Nghệ An và 7 chính sách đặc thù với TP. Hải Phòng...

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020.