Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

Theo baochinhphu.vn

Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự toán ngân sách nhà nước và đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội.
Theo chương trình phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.

Đồng thời Quốc hội cũng thảo luận, đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Điều hành phiên họp Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, ngay từ đầu phiên họp đã có 32 đại biểu đăng ký tham luận về tài chính, ngân sách nhà nước và đầu tư công trung hạn.