Quyết định 1616/QĐ-BTC:

Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính


Ngày 19/7/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1616/QĐ-BTC về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính.

Quyết định ban hành kèm theo Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính, quy định các hoạt động về văn thư trong quá trình quản lý, chỉ đạo của Bộ Tài chính để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và được áp dụng thống nhất trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1616/QĐ-BTC.