Quy định đặc thù về kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Khi lựa chọn loại hình kinh doanh trò chơi điện tử qua mạng, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề: giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản; thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan thẩm quyền;...

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

Để kinh doanh trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi cùng nhau thông qua hệ thống máy chủ trò chơi, doanh nghiệp phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho từng trò chơi điện tử của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp tự ý kinh doanh mà không có Quyết định nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, trước hết doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải tiến hành đăng ký tên miền và đáp ứng một số yêu cầu khác theo quy định như: có khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Thời hạn của Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử là theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10 năm. Nếu doanh nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi chưa có Giấy phép nêu trên hoặc sử dụng Giấy phép quá hạn, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đối với trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp; có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp; được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ nêu trên khi đã đăng ký kinh doanh ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng mà không cần phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký và thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc giấy chứng nhận đăng ký này đã quá hạn sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng, hoặc nếu chưa có văn bản xác nhận hoàn thành thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng phải đáp ứng được những điều kiện như: đã đăng ký tên miền; có khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự; bảo đảm an toàn và an ninh thông tin.