Quy định điều kiện bán lẻ xăng dầu

Trang Trần

(Tài chính) Nghị định 83/2014/NĐ-CP ban hàng ngày 3/9 vừa qua đã quy định về kinh doanh xăng dầu và các điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm điều kiện đối với đại lý bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải chịu trách nhiệm về chấtlượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định. Nguồn: internet
Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải chịu trách nhiệm về chấtlượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định. Nguồn: internet

Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Để được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý) thì thương nhân phải có đủ 3 điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Thứ hai, có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Thứ ba, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, đại lý bán lẻ xăng dầu được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định; Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

Tuy nhiên, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học. Đồng thời, đại lý bán lẻ xăng dầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cửa hàng xăng dầu có đủ 4 điều kiện dưới đây mới được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, cụ thể:

Một là, địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai là, thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

Ba là, được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bốn là, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm kiểm soát cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình; đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định. Tại khu vực bán hàng, chỉ được treo biển hiệu của thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng, thuận tiện cho quan sát của người mua hàng.