Thông tư 16/2017/TT-BTC:

Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại


Ngày 28/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Theo quy định tại Thông tư, kinh phí hỗ trợ được sử dụng cho các nội dung chi sau đây:
- Nội dung chi thuộc dự toán chi thường xuyên nhưng không còn đủ kinh phí: Chi tuyên truyền cho hoạt động chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại; chi mua sắm thiết bị, phương tiện cho hoạt động điều tra chống buôn lậu; chi đào tạo nghiệp vụ về công tác phòng chống buôn lậu; chi xăng dầu; chi khen thưởng và cho bồi dưỡng làm đêm.
- Chi đặc thù: Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đang trong giai đoạn điều trị do gặp tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp điều tra, mai phục truy bắt đối tượng buôn lậu.
Quy định về tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động chống buôn bán hàng giả và hoạt động buôn lậu:
- Đối với tài sản hỗ trợ tự nguyện là tiền và ngoại tệ: cơ quan phòng chống buôn lậu sẽ mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để quản lý và hạch toán.
- Đối với tài sản hỗ trợ tự nguyện là hiện vật: cơ quan phòng chống buôn lậu sẽ xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản.
Chi mua tin trong lĩnh vực chống buôn lậu hàng giả:
Theo quy định tại Thông tư 16/2017/BTC, mức tạm ứng chi mua tin cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được xác định cho mỗi vụ việc cụ thể trên cơ sở dự đoán số thu từ xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu.
Việc chi mua tin phải có đầy đủ chứng từ theo quy định tại Thông tư 16/BTC/2017.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 16/2017/TT-BTC.