Thông tư 07/2017/TT-BTC:

Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại


Ngày 24/01/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

Theo Thông tư, có 6 nhóm hành vi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính với 177 hành vi vi phạm được quy định tại các nhóm hành vi. Cụ thể như sau:

- Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan:

+ Khai sai về đối tượng không chịu thuế, đối tượng miễn thuế.

+ Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ miễn thuế, hồ sơ xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa.

+ Đánh tráo hàng hóa đã kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra hải quan.

- Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí:

+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị để khai thuế thấp hơn thực tế.

+ Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

+ Không kê khai, kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế.

- Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý giá:

+ Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định.

+ Không kê khai giá, đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

+ Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

- Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán:

+ Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

+ Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

+ Giả mạo, khai man chứng từ kế toán.

+ Giả mạo sổ kế toán.

+ Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính.

- Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

+ Sửa chữa, gian dối hoặc giả mạo các tài liệu đối với hồ sơ đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

+ Hành vi thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp, nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động chưa được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

+ Hành vi giải quyết bồi thường bảo hiểm cho khách hàng chậm theo quy định của pháp luật.

- Các hành vi gian lận thương mại trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn:

+ Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định.

+ Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

+ Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 07/2017/TT-BTC.