Quy định mới về chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc cho người lao động từ ngày 1/3/2015

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết nghĩa vụ của doanh nghiệp về việc chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc cho người lao động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo kinh nghiệm của PLF, đa số các trường hợp dẫn đến tranh chấp trong lĩnh vực lao động có liên quan đến việc doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện việc chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp này cho người lao động (NLĐ) làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Trợ cấp thôi việc

Doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi HĐLĐ chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

- Hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn HĐLĐ thì được gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ.

- Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ.

- NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

- NLĐ chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định pháp luật.

- Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật.

Trợ cấp mất việc làm

Doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm thuộc một trong các trường hợp như sau:

- Khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

- Khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Doanh nghiệp cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt đối với trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau:

- NLĐ có thời gian làm việc thực tế cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ ít nhất bằng 2 tháng tiền lương;

- Sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách mà NLĐ chấm dứt HĐLĐ thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho mình và thời gian NLĐ đã làm việc cho doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền trợ cấp cho NLĐ trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

- Doanh nghiệp hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

- Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định của pháp luật.