Quy định mới về niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển tại cảng biển?

PV.

Ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 146/2016/NĐ-CP về niêm yết cước vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định quy định cụ thể về nội dung niêm yết giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, phụ thu, giá dịch vụ tại cảng biển.

Theo đó, nội dung niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu gồm: Điểm đi và điểm đến của tuyến vận tải; Danh mục và mức giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, phụ thu tương ứng với tuyến đường vận chuyển và loại hàng hóa được vận chuyển; mức giá niêm yết đã bao gồm giá dịch vụ liên quan phát sinh và các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); Thông tin DN kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý, DN được ủy quyền niêm yết, gồm: Tên DN, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax, địa chỉ trang thông tin điện tử của DN.

Đối với nội dung niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển, Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định: Thông tin DN cảng biển, gồm: Tên DN, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax, địa chỉ trang thông tin điện tử của DN; Biểu giá dịch vụ tại cảng của DN đã thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Mức giá niêm yết đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Đồng thời, Nghị định quy định cụ thể hiệu lực của việc niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu và giá dịch vụ tại cảng biển. Theo đó, giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu có hiệu lực kể từ ngày DN vận tải biển hoặc đại lý, DN được ủy quyền niêm yết lần đầu tiên theo quy định tại Nghị định này.

Đối với, giá dịch vụ tại cảng biển có hiệu lực kể từ ngày DN cảng biển, DN cung cấp dịch vụ tại cảng biển hoàn thành việc kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá và đã niêm yết giá theo quy định tại Nghị định này;

Trong trường hợp thay đổi theo hướng tăng giá vận chuyển bằng đường biển, tăng phụ thu đã được niêm yết, ngày hiệu lực của giá vận chuyển bằng đường biển hoặc phụ thu do DN quy định nhưng không sớm hơn 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết sự thay đổi;

Trong trường hợp thay đổi theo hướng giảm giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu đã được niêm yết, ngày hiệu lực của giá vận chuyển bằng đường biển hoặc phụ thu được tính kể từ ngày đã niêm yết sự thay đổi; Trường hợp thay đổi giá dịch vụ tại cảng biển thì thực hiện kê khai với cơ quan có thẩm quyền và niêm yết theo quy định của pháp luật về giá.

Các DN kinh doanh vận tải biển và DN được ủy quyền chỉ được thu các khoản giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu đã niêm yết, không được thu thêm các khoản khác.

 Các DN kinh doanh vận tải biển và DN được ủy quyền, DN cung cấp dịch vụ tại cảng biển chỉ được thu trong khoảng thời gian và điều kiện đã niêm yết và không được thu cao hơn mức đã niêm yết.