Quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng

Theo Chinhphu.vn

Các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) do cấp nào bổ nhiệm Phó thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của ông Trần Xuân Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội), hiện nay trong các trường đại học đang lập các viện/trung tâm nghiên cứu trực thuộc, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại ngân hàng, để thực hiện các giao dịch, các đơn vị này cần phải có kế toán/phụ trách kế toán.

Ông Nam hỏi, vậy việc bổ nhiệm hoặc phân công kế toán trưởng/phụ trách kế toán do Viện trưởng/Giám đốc trung tâm hay do Hiệu trưởng nhà trường?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục a, Khoản 1, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước quy định:

"Các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) do cấp nào bổ nhiệm Phó thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng”.

Như vậy, việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các viện/trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ do cấp nào bổ nhiệm Phó thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng. Đối với phụ trách kế toán thì do thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm.