Thông tư 25/2016/TT-NHNN:

Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở


Ngày 29/7/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2013; Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/08/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/03/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:tho%cc%82ng_tu%cc%9b_25-2016-tt-nhnn_DMGV.pdf