Thông tư 52/2017/TT-BTC:

Quy định về mẫu, chế độ quản lý và sử dụng tờ khai hải quan


Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo Thông tư, các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi mang theo vàng, cụ thể như sau:
1. Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên.
2. Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành xuất, nhập cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên, như:
- Nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài; và
- Các loại trang sức khác.
3. Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên.
4. Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gam trở lên...
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 52/2017/TT-BTC.