Quý I/2021, TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 28,5% kế hoạch năm

Thanh Sơn

Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh ước hơn 104.000 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm.

Quý I, TP. Hồ Chí Minh giải ngân hơn 3.400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Lê
Quý I, TP. Hồ Chí Minh giải ngân hơn 3.400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Lê

Ngày 13/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, năm 2021, Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho TP. Hồ Chí Minh gần 365.000 tỷ đồng, tương đương bình quân một ngày phải thu khoảng 1.500 tỷ đồng. Nhưng trong tháng 2 và hai tháng đầu năm, mỗi ngày Thành phố thu khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của Thành phố ước hơn 104.000 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm nhờ những kết quả kinh tế - xã hội khá tích cực.

Cụ thể, trong quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 249.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; lượng kiều hối chuyển về Thành phố ước đạt 1,45 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 13.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố cũng đạt 8 tỉ USD, tăng 25% và gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Chủ lực tăng kim ngạch xuất khẩu là phân bón, chất dẻo nguyên liệu và linh kiện phụ tùng ô tô để phục vụ sản xuất.

Trên địa bàn, số doanh nghiệp được cấp phép thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 157.000 tỷ đồng với gần 7.100 doanh nghiệp. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 21%; doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 36% so với cùng kỳ. Hơn 3.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 3%) và 700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 14,5%).

Cũng trong quý I/2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 3 tháng đầu năm ước đạt gần 330.000 tỷ đồng, tăng 4,58% gấp khoảng 11 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0,42%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 3,96%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,35%; nông nghiệp tăng 1,33%... Lĩnh vực đầu tư công giải ngân vốn hơn 3.400 tỷ đồng...

Riêng ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên doanh thu ước đạt hơn 23.100 tỷ đồng, giảm 1,77% so cùng kỳ. Trong hai tháng đầu năm nay, du lịch lữ hành giảm sâu 70%, dịch vụ lưu trú giảm 14%.