Quý I/2022, khối ngoại giảm bán trên HOSE

PV.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trong quý I/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng 6.986 tỷ đồng trên HOSE, giảm 62,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của HOSE, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 75.143 tỷ đồng, chiếm 6,18% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị trên 3.568 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung quý I/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng 6.986 tỷ đồng trên HOSE, giảm 62,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chứng khoán, việc bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam không còn điều gì quá sốc và thường xuyên diễn ra trong hơn 1 năm qua.

Thị trường và tâm lý nhà đầu nội cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi xu thế bán ròng của khối ngoại như trước đây. Thậm chí, không ít phiên nhà đầu tư nội mua vào bất chấp xu thế bán ròng của nhà đầu tư ngoại và trở thành điểm tựa giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trưởng.

Bảng 1: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2022

Chỉ tiêu

Khối lượng giao dịch

Mua - Bán

Giá trị giao dịch (1000đ)

Mua-Bán

Tháng 03

Mua

Bán

 

Mua

Bán

 

686.543.022

768.330.189

-81.787.167

35.787.516.372

39.356.363.144

-3.568.846.772

Lũy kế đầu năm

1.936.288.546

2.002.009.906

-65.721.360

96.586.651.838

103.572.754.092

-6.986.102.254

Thay đổi

MoM (%)

36,62%

44,81%

 

38,35%

49,14%

 

Thay đổi

YoY(%)

-3,75%

-25,83%

 

26,14%

-3,13%

 

 Nguồn: hsx.vn