Quý I, khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX


Tính chung trong quý I/2023, trên thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1.009 tỷ đồng, trong đó giá trị mua đạt 1.600 tỷ đồng.

Quý I/2023, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.009 tỷ đồng  trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX.
Quý I/2023, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.009 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX.

Theo số liệu của HNX, trong tháng 3/2023, trên thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tháng thứ 6 liên tiếp với giá trị mua ròng hơn 324 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 678 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 353 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,9% toàn thị trường).

Như vậy, tính chung trong quý I/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1.009 tỷ đồng, trong đó giá trị mua đạt 1.600 tỷ đồng.

Khảo sát của HNX cho thấy, cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất là cổ phiếu IVS của Tổng CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) với tỷ trọng 2,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương 35,5 triệu cổ phiếu; tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam với tỷ trọng 0,37%, tương đương hơn 5,4 triệu cổ phiếu được giao dịch.