Khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng trên sàn HNX phiên cuối tuần

Hoa Sơn

Trong phiên cuối tuần ngày 3/3, trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 430.000 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên hôm trước.

Phiên ngày 3/3, giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước.
Phiên ngày 3/3, giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước.

Số liệu thống kê trên toàn thị trường phiên cuối tuần ngày 3/3, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,56 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 129,58 tỷ đồng.

Như vậy, so với phiên giao dịch hôm qua, khối ngoại bán ròng tăng 137,5% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị (ngày 2/3, bán ròng 121,02 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trái ngược với xu thế bán ròng trên sàn HOSE và sàn UPCoM, thì trên sàn cổ phiếu niêm yết HNX, khối ngoại lại mua vào 609.240 đơn vị, giá trị 10 tỷ đồng, tăng 158,54% về khối lượng và 82,48% giá trị so với phiên trước đó (2/3).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 179.240 đơn vị, giá trị 3 tỷ đồng, giảm 2,54% về lượng và 20,63% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 430.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước.

Diễn biến thị trường cho thấy, trong phiên ngày hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TNG với khối lượng 428.540 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại cũng bán mạnh VCS với khối lượng 13.800 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 0,7 tỷ đồng.