Quý I: Tín dụng chính sách tăng 39,5%

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Trong quý I, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ước đạt 6.629,7 tỉ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cùng với đó, chất lượng tín dụng hệ thống NHCSXH khá tích cực, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách xã hội của Chính phủ.

Tăng trưởng dư nợ tập trung vào tín dụng xóa đói giảm nghèo

Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH, cho biết tổng doanh số thu nợ đạt 4.456 tỉ đồng, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 67,2% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến tháng 3 tăng 1,5% so với tháng 2/2014 và tăng 1,7% so với năm 2013.

Tăng trưởng dư nợ trong 3 tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, cho vay hộ cận nghèo đạt 9.825 tỉ đồng, tăng 1.758 tỉ đồng (tăng 21,8%) so với tháng 2/2014, tăng 2.807 tỉ đồng (tăng 40%) so với năm 2013, đạt 65,2% kế hoạch năm.

Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62 đạt 12.507 tỉ đồng, tăng 348 tỉ đồng (tăng 2,8%) so với tháng 2/2014, tăng 467 tỉ đồng (tăng 3,9%) so với năm 2013.

Chương trình cho vay học sinh sinh viên đạt 33.989 tỉ đồng, tăng 160 tỉ đồng (tăng 0,47%) so với tháng 2/2014, giảm 237 tỉ đồng (giảm 0,69%) so với năm 2013.

Trong 3 tháng đầu năm 2014, một số chương trình thu nợ tốt như cho vay hộ nghèo, chương trình cho vay học sinh sinh viên, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài phát sinh không nhiều nên dư nợ không tăng.

Đã có 465.207 lượt khách hàng vay vốn, giúp cho 32.947 học sinh, sinh viên được vay vốn, xây dựng được 213.224 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tạo việc làm cho 18.954 lao động, hơn 600 người lao động đi xuất khẩu lao động.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu đến 31/3 là 1.537,1 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn là 1.196 tỉ đồng, chiếm 0,97% tổng dư nợ, nợ khoanh là 341,1 tỉ đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ.

Về chất lượng tín dụng NHCSXH, ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đánh giá dù tỷ trọng tín dụng trong tổng tín dụng nói chung và các khoản vay không lớn, nhưng chất lượng tín dụng hệ thống NHCSXH khá tích cực, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn mức trung bình, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách xã hội của Chính phủ.

Tăng trưởng tín dụng bền vững

Theo ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH, để đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững, một phần nhờ ngay từ đầu năm, căn cứ vào kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2014 (chỉ tiêu Chính phủ giao là tăng 6,5% trong năm 2014), NHCSXH đã giao chỉ tiêu các đơn vị toàn hệ thống, phù hợp với nhu cầu tín dụng trên các địa bàn khác nhau. Trong đó, NHCSXH tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng toàn hệ thống, nhất là đối với các đơn vị có dư nợ quá hạn cao.

Cuối tháng 3 mới đây, NHCSXH vừa có văn bản hướng dẫn về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hộ nghèo trên các địa bàn huyện nghèo được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng) với mức tối đa là 10 triệu đồng/hộ khi vay vốn NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 năm; việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định này được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh kể từ ngày 1/1/2014.

Trong tháng tới, NHCSXH sẽ tập trung huy động các nguồn vốn, thu nợ đến hạn để giải ngân cho vay học kỳ II năm học 2014-2014 cho vay học sinh sinh viên; cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2014, cả nước có 41.700 hộ thiếu đói, giảm 9% so với tháng 3/2013, tương ứng với 182.000 nhân khẩu thiếu đói, giảm 6,2%.

Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước có 166.600 lượt hộ thiếu đói, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 694.000 lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 5,7%.