Quý III, dự kiến huy động 110.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý III/2023 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Trung ương năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 179.892 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 179.892 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý III, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ sẽ là 110.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Cụ thể, dự kiến khối lượng huy động theo kỳ hạn như sau:

Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng: Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 7 năm là 3.000 tỷ đồng; Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 15 năm là 48.000 tỷ đồng; Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 20 năm là 7.000 tỷ đồng; Trái phiếu chính phủ kỷ hạn 30 năm là 7.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, tính đến ngày 30/6/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 179.892 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,23 năm. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,15 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2023 là 4,13%/năm.