Quý III, hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là hơn 99 nghìn tỷ đồng

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý III/2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý III/2023 là 99.100 tỷ đồng.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN) năm 2023 và quý I, II/2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước đã triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi (cho ngân sách nhà nước tạm ứng/vay NQNN, gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ) theo đúng quy định và theo phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng NQNN, trong đó làm rõ cơ cấu nguồn hình thành NQNN theo tính chất sở hữu và tính chất biến động; nguyên tắc quản lý NQNN; việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước nói chung và NQNN nói riêng.