Quỹ Thách thức Doanh nghiệp VN tăng quy mô 10 lần

Thanh Thủy (Chinhphu.vn)

Ngày 8/5 tại TP.HCM, Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF), được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) và do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV quản lý với tổng giá trị của quỹ là 7 triệu bảng Anh tương đương 10 triệu USD đã chính thức công bố đợt kêu gọi đề xuất lần 2 của Quỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
VBCF được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các DN tư nhân hoạt động tại Việt Nam phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo, mang lại lợi ích thương mại cho doanh nghiệp. Đồng thời tạo tác động xã hội cho người dân có thu nhập thấp thông qua tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện tiếp cận sản phẩm và dịch vụ với giá hợp lý.

Quỹ sẽ tư vấn về kỹ thuật cho các DN và tài trợ không hoàn lại cho một dự án từ 100.000 USD tới 800.000 USD trong các lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản.

Tại Việt Nam, từ năm 2009-2012, DFID cũng đã triển khai Quỹ Thách thức đầu tiên với quy mô vốn đầu tư cho doanh nghiệp chỉ hơn 1 triệu USD. Có 7 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tài trợ, tạo ra hơn 2.000 công ăn việc làm và tăng thu nhập cho gần 18.000 người thu nhập thấp.

Với thành công của quỹ Thách thức lần 1, DFID đã tiếp tục tài trợ Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam lần 2 với quy mô vốn tăng gấp 10 lần (tức là hơn 10 triệu USD) để hỗ trợ những sáng kiến không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, mà cả cơ sở hạ tầng và tăng trưởng xanh.