Quyết định 3280/QĐ-TCHQ:

Quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh


Ngày 30/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ về quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hoá do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế.

Quyết định mới thay thế cho các Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009, Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2011, Quyết định số 1973/2014/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 và Quyết định số 3816/2014/QĐ-TCHQ ngày 4/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ.