Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH:

Quyết định về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công


Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH.