Quyết tâm hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Theo Hải Yến/daibieunhandan.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan tháng 8/2022 nhằm báo cáo kết quả đã đạt được, thảo luận về những khó khăn, hạn chế hiện nay trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Từ đó, đưa ra giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

Tính đến ngày 31/7, trên toàn quốc số, người tham gia BHXH là 16.880.493 người (đạt 34,1% lực lượng lao động) và đạt 88% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 333.636 người so với hết năm 2021; số người tham gia BHTN đạt hơn 15,2 triệu người, tăng 451.024 người so với hết năm 2021; 91.760.722 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số.

Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, trong tháng 7/2022, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ, mang lại kết quả tích cực.

Song song với đó, tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID) đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Đặc biệt, BHXH Việt Nam cũng kịp thời quán triệt, chỉ đạo BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế bảo đảm ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Theo báo cáo đánh giá, trong tháng 7, BHXH các cấp đã giải quyết 994.067 lượt người hưởng các chế độ BHXH. Chi quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho trên 78,2 triệu lượt với số tiền 56.632 triệu đồng. Tuy nhiên, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế, số người tham gia BHXH tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng; số nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn ở mức cao. Trong 7 tháng qua, số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 58,4% so với kế hoạch năm 2022. 

Bên cạnh đó, tình trạng chi vượt trần, vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán vẫn còn xảy ra ở nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại một số địa phương còn vướng mắc.

“Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng chủ yếu thuộc diện bắt buộc nhưng so với cùng kỳ vẫn chưa đạt. Do vậy, Ban Quản lý Thu, Sổ - thẻ cần sớm làm việc với các tỉnh, phân loại những nhóm đối tượng giảm thì mới có giải pháp vận động, phát triển. Tương tự với BHXH tự nguyện, cũng cần phân tích, đánh giá xem nhóm đối tượng giảm ở hệ thống đại lý nào, địa phương nào thì mới tìm ra giải pháp phù hợp” - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong 7 tháng năm 2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, trong những tháng còn lại, các đơn vị cần tập trung bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền để triển khai kịp thời những chỉ tiêu, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để tham gia sửa đổi các luật liên quan. Về giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu. Vì vậy, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp để tăng cường trách nhiệm của Giám đốc BHXH các tỉnh, BHXH các huyện” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý.

Đồng thời yêu cầu, Ban Quản lý Thu, Sổ - thẻ khẩn trương có đánh giá gửi từng địa phương nêu rõ thực trạng thực hiện phát triển người tham gia, các chỉ tiêu chưa hoàn thành, để đôn đốc, nhắc nhở và tổ chức các cuộc làm việc trực tiếp với các địa phương đang ở nhóm yếu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tăng cường công tác truyền thông bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của ngành và phối hợp, tham mưu tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Toàn ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; đoàn kết, đồng lòng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.