Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Quyết tâm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022

PV. (T/h)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị toàn Ngành tiếp tục quyết tâm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022 và các nhiệm vụ khác được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến tham gia của các bộ, ngành địa phương, ngoài các giải pháp đã báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ bổ sung các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và nhiệm vụ khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để giúp ngành Tài chính tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ghi nhận ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022.  
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022.  

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết, ngoài việc tham mưu giúp Chính phủ điều hành và quản lý ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính luôn luôn xác định là Bộ chính sách. Vì vậy, việc ban hành chính sách của Bộ Tài chính luôn xác định mục tiêu là làm thế nào để tạo thuận lợi  sự phát triển của nền nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2021, Bộ Tài chính đã hoàn thành một khối lượng chính sách lớn và ấn tượng. Cụ thể, số lượng Nghị định ban hành do Bộ Tài chính thực hiện chiếm 26% số lượng Nghị định của Chính phủ ban hành và số lượng thông tư ban hành chiếm 20% tổng số thông tư mà các bộ, ngành ban hành.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành Tài chính quyết tâm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022 và các nhiệm vụ khác được giao. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh chống thất thu thuế, trốn thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang triển khai hóa đơn điện tử có mã tại 6 tỉnh, thành phố, qua đó góp phần tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước. Trong quý I/2022, hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục triển khai tại 47 tỉnh. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị các lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo để từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp ở các địa phương đều sử dụng hóa đơn điện tử có mã, qua đó góp phần chống thất thu ngân sách, trục lợi thuế...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã trao đổi và làm rõ về các vấn đề mà các địa phương quan tâm như: sửa chữa cải tạo trụ sở, thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất... Đối với những kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính ghi nhận, tiếp thu các ý kiến và sẽ trình Chính phủ và cấp thẩm quyền để giải quyết trong thời gian tới.