Rà soát, công khai các điểm chi trả bảo hiểm xã hội

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát, công khai các điểm chi trả BHXH nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người thụ hưởng chính sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung đề nghị được BHXH Việt Nam ban hành tại Công văn số 3799/BHXH-TCKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện chi trả chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua hệ thống đại lý bưu điện.

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả
BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả
 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH và căn cứu các ý kiến của các địa phương, BHXH Việt Nam đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam yêu cầu, trước ngày 25/10/2019, cần chuyển danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện. Đồng thời, đăng tải công khai danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện: Đăng tải công khai danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của bưu điện tỉnh; thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và bưu điện tỉnh.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phải rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Mặt khác, BHXH Việt Nam yêu cầu, các điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan bưu điện và cơ quan BHXH. Nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định.

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam đề nghị tăng cường đôn đốc cơ quan bưu điện tổng hợp danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; báo cáo danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, định kỳ BHXH các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.