Rà soát việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân

PV.

Đó là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với tỉnh Thanh Hóa trước những phản ánh của báo Lao động về thu các loại phí, đóng góp của người dân tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa trao đổi với Báo Lao động để làm rõ về những thông tin đúng, sai mà bài báo đã phản ánh; các biện pháp giải quyết và chỉ đạo công khai kết quả xử lý trước người dân và công luận.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cần thường xuyên chỉ đạo rà soát các quy định về thu phí, lệ phí và huy động các khoản đóng góp của nhân dân để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại từng địa bàn, đơn vị trong Tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu cần đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện các quy định của nhà nước đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách.

Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu phí, lệ phí và các khoản huy động của chính quyền các huyện, xã để kịp thời chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí không đúng quy định và huy động vượt quá khả năng đóng góp của người dân; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.