Sản lượng thủy sản 10 tháng tăng 3,1% so với cùng kỳ


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng thủy sản tháng 10/2022 ước đạt 815,9 nghìn tấn; lũy kế 10 tháng ước đạt 7.450,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhìn chung tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng 10/2022 tiếp tục phát triển do tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trọng điểm thu hoạch đạt khá do diện tích thả nuôi từ đầu năm tăng cao. Tuy do bão số 5, 6 nên nhiều tàu cá tại các tỉnh miền Trung phải nằm bờ, nhưng sản lượng thủy sản tháng 10 vẫn ước đạt 815,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 7.450,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về nuôi trồng, trong tháng 10, sản lượng ước đạt 517,5 nghìn tấn, tăng 4,5%. Tính chung 10 tháng, sản lượng ước đạt 4.160,7 nghìn tấn, tăng 7,7%. Trong đó, cá tra ước đạt 1.357,7 nghìn tấn, tăng 14,6%; tôm 887,2 nghìn tấn, tăng 9,6% (tôm sú đạt 227,4 nghìn tấn; tôm thẻ chân trắng 608,9 nghìn tấn). Về khai thác, tháng 10, sản lượng ước đạt 298,4 nghìn tấn, giảm 0,6%. Tính chung 10 tháng, sản lượng đạt 3.290 nghìn tấn, giảm 2,2%; trong đó, khai thác biển lũy kế ước đạt 3.130 nghìn tấn, giảm 2,4%.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng nuôi chủ lực và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững. Kiểm soát chất lượng giống thủy sản, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác đăng ký đối tượng nuôi chủ lực; đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè.

Cùng với đó, theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả./.

Theo dangcongsan.vn