Sản xuất công nghiệp tháng 1/2017

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2017 ước tính tăng thấp ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm trước (do thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu tập trung chủ yếu trong tháng Một), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7%, đóng góp 3,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 13,9%, làm giảm 3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong tháng Một năm nay, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dệt tăng 16%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,8%; sản xuất kim loại tăng 10,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 9,9%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất thuốc lá, khai khoáng khác cùng tăng 0,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 2,1%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất giảm 4%; khai thác than cứng và than non giảm 5,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 16,9%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng Một năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Tivi tăng 35,2%; thép cán tăng 22,3%; thức ăn cho gia súc tăng 12,9%; thủy hải sản chế biến tăng 12,5%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Sơn hóa học tăng 7,7%; sắt, thép thô tăng 7,5%; sữa tươi tăng 7,2%; giày dép da giảm 2,8%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 4,2%; than đá giảm 5,3%; phân urê giảm 6,4%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 8,8%; sữa bột giảm 11,5%; đường kính giảm 12,3%; điện thoại di động giảm 14,9%; dầu thô khai thác giảm 15%; dầu gội đầu, dầu xả giảm 19,2%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 23,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2017 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 13,6%; Hải Phòng tăng 12%; Vĩnh Phúc tăng 7,3%; Hải Dương tăng 5,6%; Bình Dương tăng 5,5%; Cần Thơ tăng 4,9%; Đồng Nai tăng 4,7%; Hà Nội tăng 4,3%; TP. Hồ Chí Minh tăng 3,8%; Quảng Nam tăng 1,4%; Đà Nẵng giảm 1,9%; Quảng Ninh giảm 3,6%; Bắc Ninh giảm 6,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 9,6%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2016 tăng 4,4% so với tháng trước  tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2016, chỉ số tiêu thụ tăng 8,5% so với năm 2015, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá cao: Sản xuất xe có động cơ tăng 21%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,4%; sản xuất đồ uống tăng 13,1%; sản xuất kim loại tăng 12,9%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 4,5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 3,2%; sản xuất thuốc lá tăng 2,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu và sản xuất phương tiện vận tải khác cùng tăng 2,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0,7%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/01/2017 tăng 8,3% so với cùng thời điểm năm 2016, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Dệt tăng 5,7%; sản xuất trang phục giảm 5,6%; sản xuất kim loại giảm 7,3%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 7,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 8,1%; sản xuất thiết bị điện giảm 11%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 13,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 15,8%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 119,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 47,1%; sản xuất đồ uống tăng 40,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,1%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,2%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 tăng 1,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,5%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 5,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,5%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 14,3%; Vĩnh Phúc tăng 7,9%; Bình Dương tăng 4,1%; Hà Nội tăng 3%; Hải Dương tăng 2,8%; Đà Nẵng tăng 2,7%; Quảng Nam tăng 1,9%; Cần Thơ tăng 0,9%; Quảng Ninh tăng 0,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,1%; Quảng Ngãi giảm 3,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 7,4%.