Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế đang hoàn thiện tiêu chuẩn mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp

Nguyễn Hiền

Tiêu chuẩn mới về khả năng lọc khô của chất bôi trơn, dầu có trong hoạt động sản xuất công nghiệp đang được Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM phát triển và hoàn thiện.

Tiêu chuẩn quốc tế giúp kiểm tra tiêu chuẩn về khả năng lọc khô của chất bôi trơn.
Tiêu chuẩn quốc tế giúp kiểm tra tiêu chuẩn về khả năng lọc khô của chất bôi trơn.

Được biết, tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM sẽ cung cấp phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn về khả năng lọc khô của chất bôi trơn và chất lỏng thủy lực bằng kỹ thuật dòng chảy khối lượng.

Tiêu chuẩn D8385 này cùng với tiêu chuẩn về khả năng lọc ướt (D8277) đang được phát triển bởi ủy ban ASTM về các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu lỏng và chất bôi trơn (D02).

Năng lượng chất lỏng thủy lực được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm vận tải, xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp, kim loại và sản xuất. Phương pháp kiểm tra này khác với các tiêu chuẩn hiện có vì người dùng đánh giá khả năng lọc dựa trên tốc độ dòng chảy khối lượng, cho phép tự động hóa và ít bị lỗi hơn.

Được biết, tại Việt Nam đã ban hành một số tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến các chất bôi trơn, sản phẩm liên quan trong hoạt động sản xuất công nghiệp như: tiêu chuẩn quốc gia TCVN 89390-9: 2011 ISO 6743-9:2003: Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L).

Ngoài ra, còn có tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10507:2014 ISO 3448:1992: Chất bôi trơn công nghiệp dạng lỏng - Phân loại độ nhớt ISO...