Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 8 tháng năm 2017

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và thu hoạch lúa, hoa màu vụ hè thu. Tính đến ngày 15/8/2015, cả nước đã gieo cấy được 1366,6 nghìn ha lúa mùa, bằng 94,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1142,7 nghìn ha, bằng 99,4%; các địa phương phía Nam đạt 223,9 nghìn ha, bằng 92,6%. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua đã làm khoảng 44 nghìn ha lúa tại một số tỉnh phía Bắc bị ngập úng, trong đó mất trắng gần 500 ha (Điện Biên mất trắng 314 ha; Sơn La mất trắng 60 ha).

Tính đến trung tuần tháng Tám, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1111,4 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 1107,4 nghìn ha, chiếm 66% diện tích gieo cấy và bằng 105,3%. Theo báo cáo sơ bộ, sản lượng lúa hè thu năm nay của cả nước ước tính đạt 11,2 triệu tấn, xấp xỉ vụ hè thu năm 2014.

Tính đến giữa tháng Tám, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 1003,6 nghìn ha ngô, bằng 101,1% cùng kỳ năm trước; 119,2 nghìn ha khoai lang, bằng 93,6%; 89,4 nghìn ha đậu tương, bằng 93%; 182,2 nghìn ha lạc, bằng 97,9%; 907,8 nghìn ha rau, đậu, bằng 101,1%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng nhìn chung ổn định. Tổng đàn trâu cả nước ước tính giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,5%. Chăn nuôi lợn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với mô hình chăn nuôi quy mô lớn, năng suất cao, an toàn dịch bệnh và gắn với bảo vệ môi trường. Theo kết quả điều tra, tại thời điểm 01/7/2015 tổng đàn lợn cả nước có 27,7 triệu con, tăng 2,8% so với cùng thời điểm năm 2014; tổng đàn gia cầm có 338,7 triệu con, tăng 3,5%.

Tính đến thời điểm 23/8/2015, dịch tai xanh trên lợn đã được khống chế trên cả nước. Dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở Hà Tĩnh; dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Lào Cai.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng tập trung trong tháng ước tính đạt 16,1 nghìn ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 9,7 triệu cây, tăng 1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 660 nghìn m3, tăng 6,1%. Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 133,9 nghìn ha, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số tỉnh có diện tích trồng rừng tăng cao: Hà Giang đạt 9,5 nghìn ha, tăng 143%; Phú Thọ 8,6 nghìn ha, tăng 27,8%; Lạng Sơn 5,2 nghìn ha, tăng 36,2%; Lai Châu 2 nghìn ha, tăng 85,3%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong 8 tháng đạt 132,8 triệu cây, tăng 0,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4615 nghìn m3, tăng 10,3%, sản lượng củi khai thác đạt 20,3 triệu ste, tăng 1,9%.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên tại một số địa phương vùng núi phía Bắc và khu vực miền Trung đã xảy ra hiện tượng cháy rừng. Trong tháng Tám, cả nước có 79 ha rừng bị thiệt hại, trong đó diện tích rừng bị cháy là 51 ha; diện tích rừng bị chặt phá 28 ha. Tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1206 ha, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 742 ha, giảm 70,4%; diện tích rừng bị chặt, phá là 464 ha, giảm 9%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Tám ước tính đạt 590,2 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 398,5 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 100,3 nghìn tấn, giảm 4,4%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Tám ước tính đạt 335,3 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó cá đạt 228 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 82 nghìn tấn, giảm 6%.

Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho thả nuôi tôm ở các địa phương. Nuôi tôm sú quảng canh và quảng canh cải tiến với giá thành thấp và ít dính bệnh, đang có lợi thế cạnh tranh. Diện tích nuôi tôm sú tháng Tám ước tính đạt 576 nghìn ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước tính đạt 30,1 nghìn tấn, tăng 9%, trong đó Bạc Liêu đạt 9,2 nghìn tấn, tăng 34%; Kiên Giang 5,4 nghìn tấn, tăng 20%; Cà Mau 7,7 nghìn tấn, tăng 3,7%. Nuôi tôm thẻ chân trắng không mang lại hiệu quả kinh tế cao như những năm đầu mới phát triển do giá bán bấp bênh và sức ép cạnh tranh cao nên diện tích nuôi trong tháng chỉ đạt 69 nghìn ha, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước tính đạt 30 nghìn tấn, giảm 22%.

Nuôi cá tra vẫn gặp khó khăn, nhất là đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ. Sản lượng cá tra công nghiệp thu hoạch trong tháng ước tính đạt 98 nghìn tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Hậu Giang đạt 5,8 nghìn tấn, giảm 0,8%; Cần Thơ 15,8 nghìn tấn, giảm 7%; Vĩnh Long 3,9 nghìn tấn, giảm 22,7%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Tám ước tính đạt 254,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 234,8 nghìn tấn, tăng 4,9%. Sản lượng cá ngừ đại dương khai thác trong tháng đạt trên 1320 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định đạt 896 tấn, Khánh Hòa 297 tấn, Phú Yên 105 tấn, Quãng Ngãi 22 tấn. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 4261,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2270,2 nghìn tấn, tăng 1,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1991,5 nghìn tấn, tăng 4,4%.