Sắp có báo cáo về 'sức khỏe' của các doanh nghiệp nhà nước

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của DNNN và DN có vốn nhà nước, do các đơn vị này là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngoài tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014,tại văn bản 9845/BTC-TCDN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếucònđề nghịcác Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại DN khác báo cáo đối với các DN là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên theo quy định về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào DN.

Đồng thời, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của các DN thuộc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quản lý. Báo cáo nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Đề nghị này của Bộ Tài chính cũng được áp dụng đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên.

Trong đó, ngoài việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gửi Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh để tổng hợp, cácđơn vị còn phải nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, báo cáo gửi Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình sản xuất- kinh doanh của DNNN trong năm 2013, tổng số nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty là 1.514.915 tỷ đồng, tăng hơn 200.000 tỷ đồng so với năm 2012 (tăng 9%). Con số này trong năm 2012 là 1.348.752 tỷ đồng, so với năm 2011, đã tăng 6%.

Bên cạnh đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2013 là 1,45 lần. Tuy nhiên, có tới 41 TĐ, TCT có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần, vượt ngưỡng theo quy định.

Các khoản nợ vay (vay ngắn hạn và dài hạn) từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng của các tập đoàn, tổng công ty đang ở mức 489.260 tỷ đồng, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2012.

Trong đó, có nhiều “ông lớn” góp mặt như: Tập đoàn Dầu khí (163.063 tỷ đồng); Tập đoàn Điện lực (78.583 tỷ đồng); Tập đoàn CN Than- Khoáng sản (49.566 tỷ đồng); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (47.627 tỷ đồng); Tổng công ty Sông Đà (20.357 tỷ đồng); Tổng công ty Xi măng Việt Nam (16.483 tỷ đồng)...