Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Theo Đình Lâm/Báo Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp (DN) Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Nhà nước sẽ tiếp tục thoái vốn tại một số DN và hoàn thành quá trình cổ phần hóa (CPH) theo kế hoạch.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Đình Lâm
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Đình Lâm

Đến thời điểm hiện tại, vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa vẫn tiếp tục được duy trì 100% vốn. Riêng Tổng Công ty Khánh Việt, UBND tỉnh đã tiến hành CPH theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương chỉ đạo Ban chỉ đạo CPH và Tổng Công ty Khánh Việt triển khai thực hiện các bước lộ trình CPH theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện CPH tại DN này hiện chậm so với kế hoạch được phê duyệt, do việc thực hiện sắp xếp nhà, đất của Tổng Công ty Khánh Việt và các công ty con (công ty do Tổng Công ty Khánh Việt sở hữu 100% vốn điều lệ) tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội còn nhiều vướng mắc nên đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, sau khi thoái vốn, hiện vốn Nhà nước ở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa còn 51%; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang còn 61,68% và Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh là 36%.

UBND tỉnh cũng đã thực hiện xong việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Để tiếp tục đổi mới DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp lại DN giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, sẽ tiếp tục duy trì 100% vốn Nhà nước đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa.

Tổng Công ty Khánh Việt tiếp tục thực hiện CPH theo phương án Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa sẽ thực hiện sắp xếp theo quy định khác của Chính phủ.

Trong giai đoạn này, UBND tỉnh tiếp tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang từ 61,68% xuống còn 51%. Đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh sẽ giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước.

Theo ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, việc sắp xếp lại DN trong giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu hoàn thành kế hoạch CPH, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động để các DN Nhà nước cải thiện trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, dẫn dắt phát triển các DN thuộc thành phần kinh tế khác. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN. 

Để tăng cường tính hiệu quả hoạt động ở các DN lớn của tỉnh, mới đây, trong cuộc họp bàn xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, ông Lê Hữu Hoàng đã đồng ý cho thoái vốn ở một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khánh Việt.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu lộ trình thoái vốn ở một số DN không phải ngành nghề chính của công ty, đảm bảo hiệu quả bảo tồn vốn Nhà nước. Đối với việc sắp xếp, xử lý 5 cơ sở nhà đất của Tổng Công ty Khánh Việt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành liên quan liên tục theo dõi, đôn đốc các địa phương xử lý dứt điểm nhằm nhanh chóng tháo điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ CPH ở đơn vị này.