Sẽ chi trên 545 tỷ đồng để xóa đói đến năm 2025

PV.

Ngày 12/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, sẽ chi trên 545 tỷ đồng cho việc xóa nạn đói. Kinh phí thực hiện chương trình sẽ được lấy từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; các chương trình mục tiêu, dự án; nguồn vốn sự nghiệp hàng năm và nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chương trình “Không còn nạn đói” là sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra nhằm mục tiêu: (i) 100% dân cư có đủ lương thực quanh năm; (ii) Không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng; (iii) Toàn bộ các hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững; (iv) 100% nông hộ nhỏ tăng năng suất và thu nhập đặc biệt là phụ nữ; và (v) Không còn tổn thất, lãng phí lương thực, thực phẩm.

Đây là Chương trình phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững (SDG2) xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững đã được Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đang thực hiện tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã cam kết với Liên hợp quốc tham gia và triển khai có hiệu quả chương trình này tại Việt Nam, xây dựng và thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam. Theo đó, các mục tiêu được cam kết cụ thể như: Đến năm 2025, cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm (Giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1.800 Kcal dưới 5%); Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi (Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn quốc xuống dưới 20%); Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững (100% hộ tham gia chương trình được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất)…

Tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là 545,11 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể gồm:

- Giai đoạn 2018 – 2020 là 33,95 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn lồng ghép: 14,80 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; Nguồn vốn huy động: 7,20 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế; Nguồn ngân sách nhà nước: 11,95 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 – 2025 là 511,16 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn lồng ghép: 299,20 tỷ đồng từ nguồn các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025; Nguồn vốn huy động: 54,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế; Nguồn ngân sách nhà nước: 157,460 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 được lấy từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; Các chương trình mục tiêu, dự án; Nguồn vốn sự nghiệp hàng năm và nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế.

Quyết định số 712/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.