Sẽ có hướng dẫn sử dụng mã trên hóa đơn điện tử để quay số trúng thưởng

Việt Dũng

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) cho biết sẽ hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp để tham gia dự thưởng cho phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và quy định của pháp luật có liên quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Có ý kiến cho rằng, tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC Bộ Tài chính tiếp tục đặt ra dự định "quay số trúng thưởng" với mã số trên hoá đơn điện tử để khuyến khích người dân sử dụng.

Trước đó, năm 2018, trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất xây dựng giải pháp quay xổ số nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân lấy hóa đơn bán lẻ khi mua hàng hóa. Tuy nhiên, sau khoảng 4 năm, các hoạt động cụ thể của xổ số hoá đơn vẫn chưa triển khai.

Giải đáp những băn khoăn trên, ngày 5/11, Bộ Tài chính đã có văn bản cho biết, căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Đối tượng áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế nhưng có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác).

Theo Bộ Tài chính, do số lượng hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục, để thuận lợi trong việc lập hóa đơn thì người nộp thuế được lựa chọn sử dụng máy tính tiền để áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đối với các hoạt động kinh doanh nêu trên hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã như đang áp dụng.

Bên cạnh đó, tại Điểm d Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định: “Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp đối với những hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tham gia dự thưởng.”

Bộ Tài chính khẳng định, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp để tham gia dự thưởng cho phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, quy định về quay số trúng thưởng là hướng dẫn khung để áp dụng khi triển khai rộng rãi hoá đơn điện tử rộng rãi. Cơ quan thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn để thực hiện việc này, bảo đảm đến khi có các dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, sẽ thực quay số trúng thưởng để khuyến khích.