Sẽ có thêm 05 địa phương thực hiện hợp nhất các chi cục thuế

PV.

Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên thực hiện điểm việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực. Sau Quảng Ninh, 05 địa phương khác sẽ tiến hành hợp nhất các chi cục thuế.

Sẽ có thêm 05 địa phương thực hiện hợp nhất các chi cục thuế - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: VGP

Theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực, trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa được công bố ngày 28/9/2018, Quảng Ninh sẽ triển khai hợp nhất các chi cục thuế trong 02 đợt.

Trong đợt triển khai thí điểm lần này, sẽ sáp nhập 7 chi cục thuế hiện tại còn 3 chi cục, giảm 4 chi cục, cụ thể: Chi cục Thuế TP. Uông Bí và Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên; Chi cục Thuế huyện Tiên Yên, Chi cục Thuế huyện Bình Liêu và Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ; Chi cục Thuế huyện Hải Hà và Chi cục Thuế huyện Đầm Hà thành Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà.

Đợt 2 Quảng Ninh sẽ tiếp tục sắp xếp các chi cục thuế còn lại, giảm 3 chi cục. Như vậy, sau khi sắp xếp, từ 14 chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ còn 7 chi cục thuế, giảm 50%.

Cơ cấu mới của chi cục thuế khu vực sẽ thu gọn nhiều đầu mối so với trước đây, chỉ còn: Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ; Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; Đội Kiểm tra thuế - Quản lý nợ và cưỡng chế thuế và 3 đội quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường.

Sẽ có thêm 05 địa phương thực hiện hợp nhất các chi cục thuế - Ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng các lãnh đạo chi cục thuế khu vực được bổ nhiệm. Nguồn: VGP

Phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế sẽ có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của công chức… Tuy nhiên, Bộ trưởng tin tưởng, cùng với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh và truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong tập thể cán bộ, công chức của Cục Thuế Quảng Ninh, việc hợp nhất chi cục thuế tại tỉnh Quảng Ninh sẽ thành công tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý, với mục tiêu sớm ổn định tổ chức. Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện để Cục Thuế Quảng Ninh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Được biết, sau Quảng Ninh, 05 địa phương khác là: Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau sẽ triển khai sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Bộ Tài chính để triển khai việc sáp nhập trên tất cả các cục thuế địa phương. Mục tiêu đến năm 2020, giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành Thuế.

Từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.649 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ tại địa phương. Trong đó, Kho bạc Nhà nước cắt giảm hơn 2.000 đầu mối đơn vị; Tổng cục Thuế cắt giảm khoảng 600 đầu mối; Tổng cục Hải quan giảm được 13 đầu mối cấp phòng thuộc vụ và giảm 37 phòng và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh…