Sẽ công khai quy trình đấu thầu kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Theo Chinhphu.vn

Trả lời ý kiến của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Trí Minh về quy định điều kiện, quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Công ty tham khảo Điều 38, 39 Mục 2 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thì Công ty đáp ứng tất cả các yêu cầu, điều kiện, giấy phép kinh doanh và vốn theo quy định.

Tuy nhiên, tại điểm 3, Điều 38, Mục 2 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP hướng dẫn: "3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật đấu thầu".

Công ty TNHH Trí Minh muốn hỏi, vậy để có thể tham gia đấu thầu cho việc đặt cược bóng đá quốc tế công ty thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền nào? Việc xin cấp phép gồm thủ tục và chi phí như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 14/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2017), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật Đấu thầu.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nêu trên nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ công khai điều kiện, quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật.